ترکیب شیمیایی و رخسار میکروسکوپی عناصر کنودونت بر اساس آخرين مطالعات انجام شده، تركيب شيميايي عناصر سخت كنودونت از كربنات آپاتيت با فرمول شيميايي (Ca5 No0.14 ( Po4 )3.01 ( Co3 )0.15 Fe0.13 ( H2O)0.85)…

Continue Reading